Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2 Μαθηματικά 4
Αρχαία Ελληνικά 2 Αρχαία Ελληνικά 2
Νέα Ελληνικά 2 Νέα Ελληνικά 2
Χημεία 1
Φυσική 2
Σύνολο 6 Σύνολο 11

Τα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου είναι ευέλικτα και ο κάθε μαθητής μπορεί με την βοήθεια του Σύμβουλου Σπουδών να τα διαμορφώσει ανάλογα με τις δικές του εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το κόστος των ωρών για τις ώρες του Γυμνασίου είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε με μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας.