Το πρόγραμμα Σπουδών μας για την Γ’ Λυκείου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Έναρξη Τμημάτων: 22 Ιουλίου και 18 Αυγούστου

Έναρξη Τμημάτων (Απόφοιτοι): 26 Αυγούστου

Ανθρωπιστικών Θετικών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2 Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 5 Φυσική 3 Μαθηματικά 5
Ιστορία 3 Χημεία 3 Α.Ε.Π.Π. 2
Σύνολο 10 Σύνολο 8 Σύνολο 9
Επιλογής ανά προσανατολισμό
Λατινικά 2 Μαθηματικά Προσ. 5 Α.Ο.Θ. 3
Μαθηματικά Γ.Π. 3 Βιολογία Προσ. 2 Βιολογία Γ.Π. 2/1
Βιολογία Γ.Π. 2/1 Ιστορία Γ.Π. 2 Ιστορία Γ.Π. 2
Θεωρητική Θετική Τεχνολογική
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 5 Μαθηματικά 5 Μαθηματικά 5
Ιστορία 2 Φυσική 3 Φυσική 3
Λατινικά 2 Χημεία 2 Α.Ε.Π.Π. 2
Λογοτεχνία 2 Βιολογία 2 Α.Ο.Δ.Ε. 1
Έκθεση 2 Έκθεση 2 ‘Εκθεση 2
Σύνολο 13 Σύνολο 14 Σύνολο 13
Γενικής Παιδείας
Βιολογία 2/1 Φυσική 2
Μαθηματικά & Στ. Στατιστικής 2 Ιστορία 2
Επιλογή από όλες τις κατευθύνσεις Α.Ο.Θ. 2

Το πρόγραμμα σπουδών του Φροντιστηρίου Σύγχρονο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος βασισμένο:

  • Στις σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσεων   με οργάνωση της ύλης για έγκαιρη και επιτυχή διεκπεραίωση της.
  • Στις Συνεχείς προφορικές και γραπτές δοκιμασίες για την εμπέδωση της ύλης.
  • Σε πρόσθετες ώρες διδασκαλίας είτε ανά μαθητή είτε ανά τμήμα όπου κρίνεται επιβεβλημένο για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού στόχου.
  • Στην αδιάλειπτη ενημέρωση των γονέων για την πορεία και τις επιδόσεις των μαθητών , τόσο με τακτικές ενημερώσεις όσο και με δεκαπενθήμερα γραπτά μηνύματα ( sms ) στο κινητό του γονέα αλλά και με ατομικά δελτία αξιολόγησης για τον κάθε μαθητή σε τακτά χρονικά διαστήματα.